pas a pas

L’avantprojecte de Llei d’Interrupció voluntària de l’embaràs.

El dijous, 14 de maig, el Consell de Ministres va aprovar l’avantprojecte de Llei d’Interrupció de l’embaràs i, els ha faltat temps, a qui s’oposen a la despenalització de l’avortament per motius ideològics o religiosos, així com al grup de l’opossició, (que ha anunciat un recurs d’inconstitucionalitat), per a llançar els seus dards contra el projecte de reforma de la llei que ho regula.

L’articulat de la normativa tendeix a crear les condicions legals i sanitàries perquè, la sempre traumàtica decisió d’avortar es faça amb la màxima responsabilitat, disposant la dona d’informació i assessorament suficients per a seguir endavant o per a reconsiderar la seva decisió i tornar-se’n enrere.

L’actitud de l’Església i dels cridats grups provida és admissible com pauta de conducta pròpia, però rebutjable si pretén imposar-se a la resta de la societat i fins i tot al propi Estat.

És una singularitat de l’Espanya democràtica que les lleis modernizadores en matèria de moral i costums siguen iniciativa de l’esquerra i que la dreta política s’opose per principi, encara que després acabe per acceptar-les.

El projecte està en línea amb les lleis vigents en 20 països de la UE amb Governs de divers signe. A diferència de la llei vigent, la nova aborda el problema de l’avortament en la seva integritat, no tant en el marc del Codi Penal, com en el preventiu d’una Llei de Salut Sexual i Reproductiva. 

Per si tens curiositant en saber qué diu l’anvanprojecte aprovat, fes click en el següent enllaç:

avantprojecte de Llei d’Interrupció Voluntària de l’Embaràs i Salut Sexual i Reproductiva

Però, si no tens ganes de lleguir, ací tens resumit en la taula comparativa les principals diferències.

Taula comparativa: les principals diferències

any 1985
any 1985

Llei de l’avortament actual (1985) 

Llei d’indicacions: Constituïx un delicte despenalitzat en tres supostos: si l’embaràs és fruit d’una violació -es permet en les 12 primeres setmanes de gestació-, si el fetus presenta greus tares físiques o psíquiques -el termini és de 22 setmanes- o si hi ha perill per a la vida de la mare o per a la seva salut física o psíquica -en aquest supost no hi ha temps màxim-.  

Sanitat: Menys del 3% dels avortaments es practiquen en centres públics. Algunes comunitats, financen aquests serveis en altres centres. 

Penalitzacions: Un avortament fora de la llei podria enviar a la presó al metge -de 1 a 3 anys- així com quedar inhabilitat entre un i sis anys. Per a la dona, podria haver pena de presó, de sis mesos a un any, o una multa. 

 

                                           Reforma de la llei (2009) 

any 2009
any 2009

Llei de terminis: L’avortament serà lliure fins a les 14 setmanes. Fins a les 22 setmanes si hi ha greu risc per a la vida o salut de la dona o greus anomalies en el fetus -si es descobrixen anomalies incompatibles amb la vida o malaltia extremadament greu i incurable no hi ha límit. En aquest cas, un comitè mèdic dictaminarà la seva pertinència.

Sanitat: La sanitat pública sí garantirà la pràctica de l’avortament o, almenys, ho finançarà en centres privats concertats.

Penalitzacions: Desapareix la pena de presó per a la dona que interrompa fora dels casos permesos. Es preveuen multes que dependran de les circumstàncies. Per al metge, presó d’un a tres anys i inhabilitació d’un a sis.

 

Com es pot pomprovar, és la dona, i ningú més, la qui ha de decidir sobre alguna cosa tan íntima com el seu embaràs. Sense tutelaje de tercers, però amb tota l’ajuda i assistència necessàries.

Pel que fa al grup de l’opossció doncs, fa el que toca fer: oposar-se, presentar recurs d’inconstitucionalitat, (a l’igual que va fer amb la Llei 1/2004 Integral contra la Violència de Gènere, i que al final va pedre); i poc a poc amb el temps acceptarà la normativa a l’igual que va fer en la Llei actual que data de 1985.

Pel que fa a l’esglèsia, doncs si s’oposa i llança el crit al cel respecte a este tema, bona senyal: Senyal que anem  progressant. 

I, poc a poc i, pas pas esperem que esta normativa vaja avant i finalment adquereixca rang de Llei, i així tota aquella dona que ho necessite puga fer ús d’ella amb totes les garanties legals i sanitàries.

 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s