Arxiu d'etiquetes: treball en equip

sinèrgia

SINERGIA

“Però Amparo, no saps que és sinèrgia?

Doncs, Pedro, he sentit el terme, però en realitat desconeix exactament el seu significat.

Doncs, és la forma en la que treballem nosaltres diariament, i la que cal emprar sempre per a assegurar un bon resultat”

La sinèrgia és un concepte que prové del grec “synergo”, la qual cosa vol dir literalment “treballant en conjunt”. El seu significat actual es refereix al fenomen en què l’efecte de la influència o treball de dos o més agents actuant en conjunt és major a l’esperat considerant a la sumatòria de l’acció dels agents per separat. O el que és el mateix, el tot és més que la suma de les parts.

Una organització és considerada sinèrgica quan els òrgans que la componen no poden realitzar una funció determinada sense dependre de la resta dels membres que componen aquesta organització.

La sinèrgia és un concepte important amb moltes aplicacions; per exemple en la computació, en l’àmbit de la medicina, però la gran aplicació es dóna en l’àmbit de les relacions humanes, i actualment el concepte està orientat a crear un marc conceptual per a tot el que és el treball en equip.

Hui en dia que el potencial econòmic ha caigut en picat, només ens queda l’humà. Potencial humà i sinèrgia per a ilusionar-nos i alcançar nous reptes en benefici del be comú.