Arxiu d'etiquetes: violència domèstica

violència entre membres de parelles homosexuals

El passat 14 d’abril es va donar el primer cas, que ha trascendit públicament, de violència entre homosexuals casats amb resultat d’homicidi en la vícitma i, posterior suicidi de l’agressor, 

Amb relació a este fet, Mar em fa la pregunta: ¿què opines de la violència dintre del matrimoni gay, és violència de gènere o domèstica?és que jo no sé què pensar, no tinc suficients referències.

Be, una cosa és el que opine i altra és el que es considera legal.

Arguments legals.-

Legalment la violència entre membres de parelles d’homosexuals (ja siguen gays o lesbianes) no és considera violència de gènere. Per qué? doncs perque la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de decembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere, només inclou a les dones víctimes d’agressions masclistes entre les seves beneficiàries, així que en el cas que la víctima haguera sobreviscut, no haguera pogut acollir-se a les ajudes d’esta llei.

– Per qué?

Doncs perque esta Llei té per objecte actuar només contra la violència que, com manifestació de la discriminació, la situació de desigualtat i les relacions de poder dels homes sobre les dones, s’exerceix sobre aquestes per part de qui siguen o hagen estat els seus cònjuges o de qui estiguen o hagen estat lligats a elles per relacions similars d’afectivitat, encara que sense convivència.

Per tant tota aquella violència provocada i patida entre membres distints als anteriors, com per exemple violència entre pares i fills, entre germans, entre fills i iaios, i per tant també, el cas que ens ocupa, NO es considerarà violència de gènere, sino domèstica, i no les serà d’aplicació esta llei, per la qual cosa tindran un tractament diferenciat en quant a drets d’informació, d’assistència social, d’assitència jurídica gratuïta, drets laborals i de seguretat social, drets de funcionàries públiques i econòmics. Tindran també una consideració diferenciada del tipus de delicte davant d’un mateix fet. Els jutjats encarregats de procesar aquestos pleits seran diferents si es tracta de violència de gènere o domèstica. La violència de gènere serà jutjada en els jutjats específics, anomenats jutjats de violència sobre la dona i la violència doméstica es jutjarà en els jutjats de família. Les mesures de protecció també seran dieferents en un cas o en l’altre.

I per qué este tracte diferenciat? 

Doncs perque el que s’ha volgut  amb La Llei de Violència de Gènere es donar resposta al nombre excepcional de dones que moren a les mans de les seves parelles,  xacra social que comporta segles de masclisme i patriarcat. 

  • Esta llei és específica i el que vol és sancionar el masclisme com mecanisme d’opressió i discriminació de l’home en una situació que genera inferioritat i desprotecció per a la dona. 

La meva opinió.-

Esta ha sigut una llei esperada des de feia molts anys i quan per fi, en el 2004, s’ha aprova, resulta que s’ha quedat curta. La realitat social ha canviat molt, afortunadament, i pareix que no ha donat temps a tindre en compte tots estos canvis, per la qual cosa ha deixat fora del seu àmbit realitats que  fins ara eren “invisibles” legalment, doncs a pesar de detectar-se algun intent d’agressió entre parelles d’homosexuals, entre elles no existia una unió legal en virtut de la Llei del Matrimoni Homosexual que el Govern va aprovar en 2005.

Tenint en compte tot estos canvis socials, i donat que la violència també existeix dintre de les membres de parelles del mateix sexe, pense que caldria fer una reflexió sobre el desemparament que pot caure sobre una de les parts de la parella, i promoure una modificació de la llei de violència de gènere, per a ampliar el seu àmbit d’aplicació a parelles homosexuales que pateixen el problema de maltractment.

Doncs sí Pedro, tot aquestos temes apunten a que la societat, lleis,recursos,…. tindran que anar canviant i adaptan-se “apressa” a les noves circunstancies i models familiars.